Bu koşul ve şartlar ("Etkinlik Koşulları") SOSIRO web sitesi ve aplikasyonunda belirtilen partiler, promosyonlar ve yarışmalar dahil olmak üzere, etkinliklere katılım ve katkıda bulunmak için geçerlidir.

Bu Etkinlik Koşullarında ("biz", "bizim", "Şirket" veya "SOSIRO") terimleri, SİGMA İŞLETİM VE ULAŞTIRMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ veya Sigma Grup’u ifade eder.

"Etkinlik" ifadesi SOSIRO web sitesinde veya aplikasyonunda görülen veya sıralanan buluşma, promosyon, yarışma, toplantı veya benzeri bir etkinliktir.

Bir SOSIRO Etkinliğine katkıda bulunmak veya katılmak için önce bu Etkinlik Koşullarını kabul etmeniz gerekir. Bu Etkinlik Koşullarını okuduktan sonra içinde kabul edemeyeceğiniz veya etmeyeceğiniz herhangi bir koşul veya şart varsa, lütfen herhangi bir SOSIRO etkinliğine katılmayın. SOSIRO web sitesi üzerinden herhangi bir Etkinliğe yanıt verdiyseniz bu Etkinlik Koşullarını okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi belirtmiş olursunuz.

Bu Etkinlik Koşulları ile Kullanım Şart ve Koşulları arasında herhangi bir ihtilaf oluşması halinde Etkinlik Koşulları geçerlidir.

NİTELİKLER

Bu Koşulları kabul ederek;

(a) En az 18 yaşında olduğunuzu (veya başka şekilde tabi olduğunuz yetki alanında alkollü içecek içebilecek yasal yaş sınırının üzerinde olduğunuzu),

(b) Bu Etkinlik Koşullarını akdetmek üzere gerekli ayırt etme gücüne sahip olduğunuzu,

(c) Bu Etkinlik Koşulları ile birlikte SOSIRO’nun Kullanım Şart ve Koşulları’nı okuyup anladığınızı beyan ediyorsunuz.

FOTOĞRAFLAR

SOSIRO, sponsorları ve tedarikçileri Etkinliklerde bazen fotoğraf ve video çekimi yapar ve bunları daha sonra promosyon amaçlı kullanır. Etkinliklere katılarak veya katkıda bulunarak, bu fotoğrafların ve videoların bazılarında görünebileceğinizi kabul eder ve bunların bu şekilde kullanılmalarına izin verirsiniz. Diğer taraftan, bir Etkinlikte katılımcıların fotoğraflarını veya videolarını çekip bize verirseniz, bunları aynı şekilde kullanmamızı kabul edersiniz ve fotoğraflarınızda ve videolarınızda görünenlerin de bunların bu şekilde kullanılmalarına izin verdiklerini beyan etmiş olursunuz.

Etkinlikleri düzenleyenlerin veya katılımcılarının sizin de içinde göründüğünüz fotoğraf veya video çekimi yapmaları ve bunları çevrimiçi (muhtemelen SOSIRO web sitesi de dahil olmak üzere) olarak yayınlamaları mümkündür.

RİSKİN ÜSTLENİLMESİ / SORUMLULUKTAN İBRA / TAZMİNAT

(a) Riskin Üstlenilmesi. SOSIRO Etkinliklerinde güvenli bir ortam oluşturmaya gayret etsek de, iyi insanların başına kazalar veya diğer kötü şeyler gelebilir. Herhangi bir SOSIRO Etkinliğinde yaralanma ihtimalinizi sınırlandırmak için payınıza düşeni yapmanızı istiyoruz.

SOSIRO Etkinliğinde içinde yer almayı seçtiğiniz etkinliklerin doğasında bulunan riskleri özenle dikkate alacağınızı ve bu etkinliklere katılmayı veya katkıda bulunmayı seçmeden önce makul önlemler alacağınızı kabul edersiniz. Örneğin, herhangi bir SOSIRO Etkinliğinde yer almadan önce beden sağlığınızın iyi durumda olması gerekir ve içkili araba kullanma ile muhakeme bozukluğu halinde etkinliklere katılımla ilgili riskler göz önüne alındığında her zaman sorumlu bir şekilde içki içmeniz gerekir. İkinci olarak, SOSIRO Etkinliklerine katılan diğer konukların sizden daha az sorumluluk sahibi olabileceklerini ve iyi niyetlerine rağmen sizin için ek riskler yaratabileceklerini lütfen unutmayın.

Aynı sebeple, SOSIRO web sitesinde ve aplikasyonunda yayınlanan Etkinliklerde maruz kalabileceğiniz yaralanmalardan veya kazalardan SOSIRO’nun sorumlu olmadığını kabul ediyorsunuz.

(b) Sorumluluktan İbra. Siz (sizin adınıza, varisleriniz, vasiyet tenfiz memuru veya devralan kişiler veya sizin adınıza herhangi bir talepte bulunabilecek başka birisi) bu vesileyle, şüphesiz tarafımızdan kaynaklanan ağır ihmal veya kasıtlı kötüye kullanma durumu hariç olmak üzere, Etkinliklere katılmanızdan doğabilecek veya kaynaklanabilecek ya da herhangi bir şekilde bununla ilgili olabilecek her türlü iddia, talep, dava hakkı veren neden, zarar, kayıp veya masrafa karşı (mahkeme ve makul avukatlık masrafları dahil) SOSIRO’yu ve ilgili ana şirketlerini, iştiraklerini, ortaklıklarını, görevlilerini, yöneticilerini, ortaklarını, hissedarlarını, üyelerini, temsilcilerini, çalışanlarını, aracılarını, sponsorlarını ve gönüllülerini dava etmeyeceğinizi ibra, feragat, borçtan tenzii ve taahhüt ediyorsunuz.

(c) Tazminat. Aynı sebeple, masraflar, sorumluluklar ve vekalet ücretleri dahil olmak üzere Etkinliklere katılmanızdan veya davranışınızdan dolayı veya ilgili veya bağlantılı üçüncü tarafça yapılan herhangi bir iddia ya da talebe karşı SOSIRO’yu, ana şirketlerini, iştiraklerini, bağlı ortaklıklarını, ortaklarını ve bunların her birinin görevlilerini, yöneticilerini, çalışanlarını, aracılarını ve temsilcilerini tazmin etmeyi ve bunların zarar görmelerini engellemeyi kabul ediyorsunuz.

SOSIRO tarafından yönetilir ve faaliyetler kullanıcılar tarafından tamamen gönüllülük esasına göre düzenlenir. Organizatörler, SOSIRO'yu vekil temsilciler olarak temsil etmemektedir. SOSIRO, SOSIRO'da yayınlanan veya kullanıcılarımız tarafından düzenlenen bir etkinlikte meydana gelen olaylar ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez. SOSIRO, organizatörlerin ağır ihmalinden kaynaklanan zararlardan dolayı hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmez. Ayrıca, SOSIRO herhangi bir kişisel mal kaybından sorumlu tutulamaz, ayrıca mali, fiziksel veya duygusal hasar durumunda da sorumlu tutulamaz. (daha fazla ayrıntı için Genel Hüküm ve Koşullarımıza bakın).

SONLANDIRMA

Olmamasını dilemekle birlikte, SOSIRO bu Etkinlik Koşullarına, Kullanım Şart ve Koşulları’na uymamanız durumunda veya herhangi bir nedenle veya nedensiz olarak, herhangi bir zamanda, bilgi vermeden veya hiçbir yükümlülüğü olmaksızın, herhangi bir Etkinliğine katılımınızı yasaklayabilir. Sizin veya bizim tarafımızdan herhangi bir sonlandırma halinde, bu Etkinlik Koşulları yürürlükte olmaya devam eder.

GEÇERLİ HUKUK

İşbu Sözleşme veya Hizmetten kaynaklanan veya bunlarla ilgili anlaşmazlıklara Türkiye Cumhuriyeti kanunları uygulanacaktır. Şüpheye yer bırakmamak için Türkiye’nin geçerli kanunlarının seçilmesi, bu türden yargı alanlarındaki tüketicilerin korunmasına dair zorunlu yasaları hükümsüz kılmaz.

GENEL KOŞULLAR

Kendinizi SOSIRO’nun bir çalışanı, temsilcisi veya aracısı olarak beyan etmemeyi (şüphesiz, bu Koşulların SOSIRO’nun standart iş sözleşmeleri veya ilkeleriyle ihtilaf oluşturmayacak şekilde, herhangi bir SOSIRO Etkinliğine katılımınızın bu Etkinlik Koşullarına tabi olarak, gerçekten SOSIRO tarafından istihdam edilme durumunuz hariç olmak üzere) kabul edersiniz. Herhangi bir zamanda, herhangi bir gerekçe ile ve herhangi bir sorumluluk taşımaksızın ve önyargı olmaksızın herhangi bir Etkinliği iptal etme hakkını saklı tutarız. SOSIRO’nun Etkinlik Koşullarının herhangi bir hükmünü ya da herhangi bir hakkı icra ya da ifa etmemesi söz konusu hüküm ya da haktan feragat edildiği anlamına gelmez. Etkinlik Koşullarının herhangi bir hükmü icra edilemez ya da hükümsüz bulunursa, o zaman söz konusu hüküm, Etkinlik Koşullarının başka şekilde geçerli ve icra edilebilir kalmaları için gerekli olan asgari derecede sınırlandırılır veya kaldırılır.